Groep 8

Coöperatieve werkvormen

Elke dag leren de kinderen uit groep 8 via coöperatieve werkvormen. Ze wisselen zo informatie uit, geven elkaar opdrachten of zijn bezig met een lopend dictee. Ook na een weekend wordt er over hun belevenissen verteld via een structuur.