Inspectie

Inspectiebezoek

Dinsdag 9 oktober 2018 is de inspectie van het onderwijs bij De Wegwijzer op bezoek geweest. We zijn trots om u te kunnen melden dat De Wegwijzer op alle onderzochte onderdelen een voldoende heeft gescoord. De onderzochte standaarden waren: didactisch handelen, zicht op ontwikkeling, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg.

Het pedagogisch klimaat zat niet in de onderzochte onderdelen maar daar wilden de inspecteurs de school een compliment voor geven.

Over het onderdeel didactisch handelen van de leerkrachten gaven zij o.a. terug dat wat er op papier staat, ook op de werkvloer zichtbaar was. (o.a. afspraken over regels en afspraken en manieren van lesgeven)

Bij het onderdeel “zicht op ontwikkeling” constateerde de inspectie dat we voldoende instrumenten gebruiken om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen. Bij het vorige inspectiebezoek in 2014 scoorde de school hier een onvoldoende. De benodigde verbeteringen zijn de afgelopen jaren ingezet en zichtbaar verbeterd.

De onderwijsresultaten zijn nu als voldoende beoordeeld. Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat dit schooljaar de eindopbrengsten van groep 8 boven het landelijk gemiddelde gescoord worden. We doen er alles aan om deze ambitie waar te maken.

Ook de kwaliteitszorg werd als voldoende beoordeeld. We zullen de komende jaren nog planmatiger te werk gaan om dit zo te houden. De leerlingenraad heeft de inspecteurs goed rondgeleid.

Inspectiedeel De Wegwijzer

Update t.a.v. resultaten:

We kunnen met trots melden dat de resultaten op de cito-eindtoets 2022 ruim voldoende de norm van de inspectiegrens liggen. Dat jaar was de score 535. Boven het landelijk gemiddelde van 534,8. Het percentage 1F ligt op alle vakgebieden ruim boven de norm. Het percentage 2F voor lezen en taalverzorging ligt ook ruim boven de norm. Voor rekenen is het percentage 1S nog te laag. Wij zijn hard op weg om de opbrengsten voor rekenen ook te verhogen. Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode.