Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Home

Welkom op de website van de Wegwijzer

De Wegwijzer is een hele fijne school waar kinderen samen leren én leven met plezier. Naast het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, zijn wij altijd op zoek om alle talenten van iedere leerling tot ontplooiing te brengen. Dit doen wij in gezamenlijkheid met het team, de leerlingen en de ouders. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Elke dag een fijne dag waarin we samen leren, samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren. Dit doen wij in 8 groepen, waarin we een geborgen en veilige sfeer realiseren.
Wij nodigen u van harte uit om onze website en school wat nader te bekijken.

Onze school

Martha Broersma, directeur

Als de uitgangspunten van onze school u aanspreken, nodigen we u met plezier uit voor een kennismaking. We maken graag een afspraak met u. Tijdens een persoonlijk gesprek beantwoorden we uw vragen, verhelderen indien nodig wie we zijn en waar voor staan en leiden we u uiteraard met plezier door onze prachtige school.

U kunt ons bellen voor het maken van een afspraak 035 – 602 09 47, vraag naar Martha Broersma of mail naar directie@wegwijzersoest.nl                

Wijs met Talent

De Wegwijzer wil basisonderwijs bieden van hoogwaardige kwaliteit.

Wij willen dit bereiken vanuit een eigentijdse invulling van de katholieke identiteit.

Binnen ons onderwijs richten wij ons op een optimale voorbereiding van het kind voor de maatschappij, rekening houdend met zijn unieke talenten en mogelijkheden. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief niveau. We werken en handelen vanuit een positieve en oplossingsgerichte benadering.

Onze kernwaarden zijn:

  • Veiligheid
  • Respect / Gelijkwaardigheid
  • Kwaliteit
  • Ontplooiing

Neem contact op