Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Onderwijs

Wijs met Talent

De Wegwijzer wil basisonderwijs bieden van hoogwaardige kwaliteit.

Wij willen dit bereiken vanuit een eigentijdse invulling van de katholieke identiteit.

Binnen ons onderwijs richten wij ons op een optimale voorbereiding van het kind voor de maatschappij, rekening houdend met zijn unieke talenten en mogelijkheden. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief niveau. We werken en handelen vanuit een positieve en oplossingsgerichte benadering.

Onze kernwaarden zijn:

 • Veiligheid
 • Respect / Gelijkwaardigheid
 • Kwaliteit
 • Ontplooiing

Hier staan wij echt voor:

Ontwikkeling van leerlingen op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief niveau

 • Katholieke identiteit
 • Uniciteit van onze leerlingen
 • Positieve benadering van leerlingen
 • Eigenaarschap van leerlingen
 • Oplossingsgericht werken en handelen
 • Talentontwikkeling
 • Coöperatief leren

Kwaliteiten en succesfactoren:

 • Oplossingsgericht handelen
 • Samen leren
 • Positieve instelling
 • Goede organisatie
 • Gestructureerde, rustige school
 • Respectvolle omgang
 • Gepassioneerde teamleden