Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Schoolplan

Het schoolplan van de Wegwijzer is opgesteld in samenwerking met het hele team. Samen hebben wij bepaald welke punten voor ons van belang zijn om goed onderwijs te kunnen blijven bieden.
Met dit document kunnen wij verantwoording over ons handelen afleggen aan de belanghebbenden. Voor de dagelijkse praktijk zien wij dit schoolplan echter veel meer als een werkplan. De leidraad die de richting aangeeft waarin de school zich de komende vier jaren gaat ontwikkelen. Wij beschrijven de beleidsvoornemens voor de periode 2019-2023 in algemene termen. Voorafgaande aan ieder schooljaar worden de voornemens voor de desbetreffende periode nader uitgewerkt.
De medezeggenschapsraad van De Wegwijzer heeft kennisgenomen van het schoolplan en stemt in met de deelplannen zoals hierin verwoord.

Schoolplan document:

Het schoolplan 2019-2023

SOP document:

SOP schoolplan