Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Extra ondersteuning

Op onze school wordt veel tijd besteed aan extra aandacht en ondersteuning van onze leerlingen. Door middel van “Oplossingsgericht Werken”, werken de kinderen zelf mee aan het creëren van een zo goed mogelijk leerklimaat in de school.

De uitgangspunten van oplossingsgericht werken zijn:

  • Bepaal wat je wilt bereiken en opper dan ideeën en oplossingen om daar te komen.
  • Als iets goed gaat, moet je er niets aan veranderen.
  • Doe meer van datgene wat werkt zodra je weet wat dat is.
  • Als iets niet werkt, houd er dan mee op of ga iets anders doen.
  • Wij gaan ervan uit dat leerlingen heel goed in staat zijn hun eigen plan te schrijven.
  • Het is zinvoller oplossingen te bedenken dan problemen te analyseren.

We werken met de methode Kids’Skills om samen met de leerlingen na te gaan welke vaardigheden er geleerd kunnen worden om iets te verbeteren.

Door te werken met een schaalvraag laten we de leerlingen zelf invullen welk cijfer zij zelf én als klas gehaald hebben op de schaal. Zo leren zij naar zichzelf te kijken met als doel zichzelf te verbeteren.

Dyslexie

De Wegwijzer werkt volgens het dyslexieprotocol en heeft dit vorm gegeven in een eigen leesprotocol. 

In dit protocol komen o.a. de volgende punten aan de orde:
De wijze waarop de leerlingen gevolgd worden binnen de afzonderlijke groepen. Per groep is in kaart gebracht wat in het leesproces de meet-en interventiemomenten zijn, wat er gedaan moet worden en hoe het aangepakt wordt. En op welk moment voor een leerling een dyslexieonderzoek kan worden aangevraagd.

U kunt het leesprotocol altijd inzien op school.
SWV de Eem

Voor de meest gestelde vragen kunt u de onderstaande button gebruiken
Veelgestelde vragen