Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

OR

Ouderraad

Gedurende het schooljaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. Bij de Wegwijzer hebben we een actieve Ouderraad (OR). Het doel van de OR is om het team te ondersteunen in de voorbereiding en tijdens de feestelijke gebeurtenissen die op school plaatsvinden. De organisatie gaat in nauw overleg en in goede samenwerking met het team. Twee tot drie teamleden plus een aantal OR leden organiseren in werkgroepen jaarlijks de volgende activiteiten.

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Pasen
  • Avondvierdaagse
  • Schoolreisje (1x in de twee jaar)
  • Schoolfeest (1x in de twee jaar)
  • Sport- en Speldag

Deze activiteiten kosten geld. Veel van de activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage. De OR draagt zorg voor het innen en het beheer van deze gelden. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is per kind vastgesteld op € 50,-. Leerlingen die instromen vanaf 1 januari tot 1 maart betalen € 25,-. Na 1 maart wordt geen ouderbijdrage gevraagd.

Eens in de zes weken wordt er vergaderd om de evenementen goed te laten verlopen.  Tijdens het overleg is altijd een directielid aanwezig. Heeft u ideeën of wilt u meewerken, dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de zittende OR leden. We kunnen uw hulp goed gebruiken! Heeft u interesse dan kunt u een bericht sturen naar: ouderraad@wegwijzersoest.nl

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit de volgende personen.

Voorzitter: 
Denise Rozendaal

Penningmeester: 
Wies Jansen

Leden: 
Marlies Vlug
Zina Hassan Osman
Jeanette van Leeuwen
Mijke Krijnen
Mariska van der Linden
Particia van den Berg
Torpekai Sabawan
Melanie Floor

Jaarverslag 2018-2019