Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

MR

De MR biedt ouders en leerkrachten van de Wegwijzer de mogelijkheid om inspraak te hebben op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. In de Medezeggenschapsraad zitten gekozen vertegenwoordigers van beide geledingen.

De MR heeft over sommige onderwerpen een adviesrecht, over bijvoorbeeld het schoolplan dat het schoolbeleid over meerdere jaren uitzet, aanstellings- en ontslagbeleid, de begroting en de vakantieregeling.

Over andere onderwerpen heeft de MR een instemmingsrecht en dient het schoolbestuur samen met de MR tot een besluit te komen voordat dit kan worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de schoolgids, de doelstellingen en het schoolreglement.

Voor zaken die gaan over alle SKOSS scholen gezamenlijk heeft de MR haar bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van de SKOSS.

De MR vergadert 5x per jaar. De data staan vermeld op de schoolkalender en de notulen van iedere vergadering liggen ter inzage op school. Via het jaarverslag informeert de MR alle betrokkenen bij school een keer per jaar schriftelijk over haar werkzaamheden.

We willen u als ouders en leerkrachten graag zo goed mogelijk vertegenwoordigen dus stellen wij uw ideeën en opmerkingen zeker op prijs. Mocht u zaken hebben die de aandacht verdienen, neem dan gerust contact met ons op persoonlijk of via het mailadres:   Mr@wegwijzersoest.nl

Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag 2020-2021