In actie voor Edukans!

Juf Inge zal in oktober dit jaar 2 weken naar Suriname gaan met het World Teacher programma van de stichting Edukans. Dit in het kader van haar opleiding. Zij zal met een team van leerkrachten en schoolleiders, 2 scholen gaan bezoeken en zich inzetten voor het onderwijs, door samen te werken en ervaringen uit te wisselen met de collega’s daar. Uiteraard zullen we haar met de school gaan volgen en er in de klassen aandacht aan besteden. Naast deze reis spannen alle deelnemers van dit programma zich ook in om minimaal €1000,00 per persoon te werven. Dit bedrag investeert Edukans wereldwijd en zeker 70% hiervan wordt direct gebruikt voor verbetering van het onderwijs in Suriname. Wilt u ook een bijdrage hieraan leveren dan kan dat via de volgende link. https://inge-schoonderbeek.inactievooredukans.nl/ Alvast veel dank!