Bestuur en GMR

Bestuur en GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

DE VISIE en MISSIE SKOSS

De Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) wil basisonderwijs bieden van hoogwaardige kwaliteit.
Zij wil dit bereiken door een eigentijdse invulling vanuit de katholieke identiteit. Binnen haar onderwijs wil zij zich richten op een optimale voorbereiding van het kind voor de maatschappij, rekening houdend met zijn talenten en mogelijkheden.
De SKOSS biedt ruimte voor een eigen onderwijs en schoolconcept per school.
De SKOSS wil de rol en de betrokkenheid van de ouders optimaliseren.

In Soest en Soesterberg zijn 6 katholieke scholen die vallen onder het bestuur van de SKOSS

Raad van Toezicht:
Dhr. W.H. Ellenbroek, voorzitter
Dhr. R.I.M. Gijsen
Mw. C.M. Bonekamp
Mw. M.C. van der Meer
Dhr. J. Tengbergen

Dhr. A.J.C. de Wit, Voorzitter College van Bestuur (a.i.) dagelijks bestuur

Secretariaat:                                                                                                                            Het secretariaat is dagelijks in de ochtenduren bereikbaar.
Secretaresse is mw. B.E. Nieuwendijk – Van Vliet.

Postadres: Postbus 258 3762 EP Soest
Bezoekadres: SKOSS Oostergracht 42, 3763 LZ Soest
Telefoon: 035-6211530
E-mail: secretariaat@skoss.nl

Meer informatie over de SKOSS en de leden van de GMR kunt u vinden op de website www.skoss.nl.