Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Coöperatief Leren

De interactie tussen kinderen is zeer belangrijk voor hun ontwikkeling.
Bij coöperatief leren werken de kinderen in teams en leren op een gestructureerde manier samen te werken aan een gezamenlijk doel, waarbij ieder zijn eigen én een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft.

Binnen dit coöperatief leren worden de kinderen uitgedaagd:

 • zelf initiatieven te nemen,
 • elkaar te helpen.
 • problemen op te lossen.

Leerlingen leren van en met elkaar

Voorheen lag het accent op de communicatie tussen de leerkracht en de leerling, waarbij de instructie bijna altijd vanuit de leerkracht kwam.
Interactie tussen leerlingen is inmiddels een bekend begrip in het onderwijs om leren te bevorderen. Als leerkracht doen we bij het interactief onderwijs bewust een stapje terug.

"Door het coöperatief leren krijgen kinderen een actievere rol in het leerproces."

Voordelen

 • De bedoeling is dat kinderen niet alleen leren van de interactie van de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.
 • De kinderen ontwikkelen bovendien sociale vaardigheden en leren rekening te houden met de mening van anderen.
 • Het coöperatief werken gebeurt op verschillende momenten. Het kan toegepast worden bij instructie, samenwerken en bij het verwerken van de leerstof.

Hiervoor worden veel verschillende modellen en hulpmiddelen ingezet:

 • het stoplicht.
 • het stilteteken.
 • oog- en schoudermaatje.
 • geen groepjes maar teams.

Opbrengst

 • hierdoor ontstaat meer afwisseling van werkvormen in de les.
 • kinderen zijn zelf actiever zijn bij het verwerven van kennis.
 • zij zijn actiever bij de les betrokken.
 • de oefenmomenten (het verwerken van de stof) gaan efficiënter.
 • kinderen knopen betere relaties aan met kinderen die toevallig niet hun vriendje of vriendinnetje zijn.
 • kinderen leren om ook elkaar om hulp te vragen en elkaar hulp te geven.
 • in groepjes leren discussiëren en vragen te stellen.
 • het vertrouwen in elkaar in de teams wordt bevorderd.