De ouderraad

De Ouderraad vergadert één keer per zes weken op dinsdagavond. Tijdens deze vergaderingen worden diverse onderwerpen besproken en worden afspraken gemaakt over de verschillende activiteiten en de (mede) organisatie van allerlei evenementen die gedurende het schooljaar plaatsvinden op de Wegwijzer.
De OR heeft een budget om al haar activiteiten van te kunnen te bekostigen. Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ouderavond in september de hoogte van de vrijwillige bijdrage vastgesteld.

In principe is het basisonderwijs kosteloos, maar met de vergoedingen van het ministerie (voor salarissen, leermiddelen en onderhoud van het gebouw) is het echter onmogelijk om extra activiteiten te doen zoals de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, sport en speldag en nog vele andere activiteiten. Ook het tweejaarlijkse schoolreisje en schoolfeest worden hiervan betaald. Daarom vraagt de OR aan de ouders een “vrijwillige” ouderbijdrage. Rond de herfstvakantie ontvangt u hiervoor een acceptgiro. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is per kind vastgesteld op € 50,-. Leerlingen die instromen vanaf 1 januari tot 1 maart betalen rond de € 25,-. Na 1 maart wordt geen ouderbijdrage gevraagd. De kosten voor het schoolkamp van groep 8 worden apart in rekening gebracht.

Samenstelling ouderraad voor dit schooljaar 2019-2020

De ouderraad bestaat komend schooljaar uit de volgende personen.
Voorzitter: Martine Steenbakker
Secretaris: Petra Ophuijsen
Penningmeester: Annelies de Gooijer
Leden: Jacqueline Dessens, Anita Westerveld, Patricia van den Berg en Olga Markx, Zina Hassan Osman, Wies Jansen, en Denise Rozendaal

Jaarverslag OR 2018-2019

Jaarverslag OR 2018-2019