Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Taakgericht onderwijs

Het taakgericht onderwijs is één van de vier pijlers van onze school. Tijdens het taakgericht werken komen de ‘leergebieden’, rekenen, (voorbereidend) lezen, begrijpend lezen, taal, spelling en de verschillende zaakvakken aan de orde.

Het doel van deze werkvorm is het geven van ‘onderwijs op maat’. De leerling leert op eigen niveau delen van de stof zelfstandig te verwerken. Hierdoor ontstaat tevens ruimte voor de leerkracht om individuele aandacht/instructie aan andere leerlingen te geven.

In de kleutergroepen wordt al gestart met het zelfstandig werken en het plannen van taken. Dit doen we door gebruik te maken van een planbord/kiesbord waarop de leerlingen hun activiteit voor de dag plannen en kiezen. Daarnaast hebben de kinderen een taakblad waarop de taken voor de week staan, die ze zelf invullen en bijhouden. Deze lijn wordt voortgezet in de groepen 3 t/m 8.

Bij het taakgericht werken:

  • Mogen de leerlingen vrij werken aan de beschreven opdrachten die op het bord staan
  • Maken zij hun eigen keuze op welk moment zij werken aan welk vak.
  • Staat het computergebruik (als enige) vast.
  • Moet er mininmale stof af.
  • Dit kan per kind verschillen.
  • Is er voldoende verrijkingsmateriaal.

Deze werkvorm wordt 2 tot 3 keer per week gebruikt en kan na de ochtendpauze starten of na de middagpauze. De kinderen geven van tevoren  aan op een intekenlijst waar ze extra instructie voor willen hebben. De leerkracht geeft voor de start aan, op welke momenten er welke extra instructie wordt gegeven, zodat de kinderen hier rekening mee kunnen houden in hun eigen planning.