Dyslexie

De Wegwijzer werkt volgens het dyslexieprotocol en heeft dit vorm gegeven in een eigen leesprotocol.

In dit protocol komen o.a. de volgende punten aan de orde:

De wijze waarop de leerlingen gevolgd worden binnen de afzonderlijke groepen. Per groep is in kaart gebracht wat in het leesproces de meet-en interventiemomenten zijn, wat er gedaan moet worden en hoe het aangepakt wordt. En op welk moment voor een leerling een dyslexieonderzoek kan worden aangevraagd.

U kunt het leesprotocol altijd inzien op school.

www.swvdeeem.nl https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/veelgestelde-vragen/