Groep 5

Informatie groep 5

Belangrijke zaken en praktische informatie:

 • De kinderen hebben gym op maandag en vrijdag. I.v.m veiligheid geen sieraden dragen.
 • We kunnen leesouders gebruiken op de dinsdag en donderdagmorgen. Meteen om 8.30 uur.
 • We werken veel met chromebooks, zowel tijdens rekenen als tijdens taakwerk. Hiervoor moeten de kinderen oortjes meenemen (geen koptelefoons).
 • Elke dag automatiseren we extra met rijen sommen, 5 woorden spelling en woordrijlezen.

Thuis

 • Geen huiswerk
 • Leren voor toetsen (Engels en zaakvakken)
  • Een week voor de toets wordt er een samenvatting meegegeven.
  • De toetsen staan in de kalender van Parro.
 • Oefenbladen wanneer nodig
 • Oefenen met klokkijken en tafels!!!

Nieuw in groep 5:

 • Zaakvakken
  • Natuurmethode: Naut
  • Methode Aardrijkskunde en geschiedenis: Argus Clou
 • Engels
  • Methode: Groove Me!

In groep 5 komen de volgende onderdelen per vak aan bod:

Rekenen:

 • Optellen en aftrekken t/m 1000
 • Vermenigvuldigen: tafels van 1 t/m 10, tientallentafels, tafels boven de 20
 • Delen en delen met rest
 • Meten, tijd en geld

Taal:

 • Woordsoorten in een zin en woordbouw
 • Werkwoorden verkennen
 • Themawoorden
 • Leestekens gebruiken

Technisch lezen:

 • Elke dag 10 minuten in verschillende vormen (tweetallezen/meester Jaap lezen/stil lezen)
 • Woordrijen lezen
 • Kilometerlezen
 • Voor/koor/door

Begrijpend lezen:

 • Nieuwsbegrip
 • Actuele leesteksten
 • Nadruk op strategie
 • Thuis oefenen op de computer via moo.nl
  • Graag oefenen uit het archief, de actuele nieuwe teksten oefenen we op school.

Aardrijkskunde:

 • Thema 1: Nederland op de kaart
 • Thema 2: Een plek om te wonen
 • Thema 3: Van hier naar daar
 • Thema 4: Groepen en grenzen, je hoort erbij
 • Thema 5: De wereld is een markt
 • Vanaf thema 3 komt topografie erbij. Dit beperkt zich in groep 5 tot de topografie van Nederland.

Geschiedenis: 

 • Thema 1: Stenen reuzen, slimme Romeinen
 • Thema 2: Stoere ridders en hoge muren
 • Thema 3: Droge voeten en stampvolle steden
 • Thema 4: Knappe koppen en harde werkers
 • Thema 5: Oude regels, nieuwe ideeën

Natuur: 

 • Thema 1: Door mensen gemaakt
 • Thema 2: Leven om je heen
 • Thema 3: Laat het zien
 • Thema 4: Maak een keuze
 • Thema 5: Zon, regen en wind