Informatie naar ouders

De ouders van de Wegwijzer worden op verschillende momenten op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten en aanpassingen betreffende de gang van zaken op school.

  • Elke 2 schoolweken wordt u door middel van de Nieuwsbrief geïnformeerd over belangrijke zaken die er op school gebeuren.
  • We maken gebruik van de communicatie app Parro.
  • Aan het begin van elk schooljaar worden er voor alle groepen informatieavonden gehouden, waar we ook ouders van toekomstige leerlingen van harte bij uitnodigen.
  • Ieder jaar ontvangen alle ouders digitaal de Jaarwijzer.
  • Elke 4 jaar verschijnt er een nieuwe schoolgids. (zie onze school)
  • Op de website en in Parro wordt de jaarkalender steeds up-to-date gehouden.
  • De allerbelangrijkste informatiebron voor ouders is de groepsleerkracht. U bent altijd van harte welkom om na school even naar binnen te lopen.
  • Ook kunt u te allen tijde een afspraak maken, om meer duidelijkheid te krijgen over onderwerpen die u belangrijk vindt. U bent van harte welkom.

Wilt u verlof aanvragen kunt dit doen met onderstaand formulier.

aanvraag-vrijsteling

U dient rekening te houden met de regels omtrent het aanvragen van verlof die door leerplicht zijn opgesteld.

regelingen-voor-verlof-en-verzuim