Inschrijven op de Wegwijzer

Algemeen:

Op de Wegwijzer werken wij gemiddeld met 28 leerlingen per groep. De aanmeldingen worden bij ons behandeld op volgorde van binnenkomen.

Soms zijn er groepen die groter of kleiner zijn, dat hangt af van verschillende factoren;

  • In principe start elke kleutergroep met ongeveer 20 leerlingen.
  • Soms gebeurt het dat er leerlingen zijn die nog een jaartje langer ‘kleuteren’.
  • Ook gaan leerlingen versneld door naar een volgende groep.
  • Verhuizing is ook een reden dat er soms andere aantallen ontstaan in diverse groepen.
  • Het maximum van een groep kan ook lager liggen. In overleg met het zorgteam en leerkracht kan de directeur besluiten om het maximum te verlagen i.v.m. het aantal zorgleerlingen in de betreffende groep.

Op de Wegwijzer staat altijd het belang van het individuele kind voorop.


Procedure:

Als u belangstelling heeft voor onze school, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

  • U neemt contact op met de directeur, mevr. W. Huurneman om een afspraak te maken voor een informatief gesprek.
  • Na dit gesprek neemt u uw besluit voor plaatsing.
  • De inschrijfformulieren worden door u ingevuld en u ontvangt een bevestiging van inschrijving.
  • 8 weken voor de 4e verjaardag neemt de directeur contact met u op, om u uit te nodigen voor een ‘intake gesprek’. Tijdens dit gesprek worden o.a. de wendagen van uw kleuter afgesproken.
  • Als leerlingen 4 jaar zijn mogen ze op school komen. Gedurende enkele weken voorafgaande aan hun vierde verjaardag, mogen ze gedurende 5 dagen of 5 dagdelen komen “wennen”.

Gedurende het schooljaar worden er geen kinderen van andere basisscholen uit Soest aangenomen, voordat er uitvoerig overleg is geweest met de directeur van desbetreffende basisschool.

Een Bao-Bao (basisschoolonderwijs) zal zoveel mogelijk aan het einde van het betreffende schooljaar plaatsvinden.