Nieuwsbrieven

De communicatie naar ouders is voor ons erg belangrijk. De website is een fantastisch middel om de ouders op de hoogte te houden van alle informatie over het schoolleven.

Om de week verschijnt er een Nieuwsbrief, deze geeft informatie over de gang van zaken die op dat moment speelt. Deze nieuwsbrief wordt via de mail naar alle ouders verstuurd.

Wegwijzer SCHOOLKALENDER 2019 – 2020 ouders – Agenda

Nieuwsbrief 2019-2020 nr 2

Nieuwsbrief 2019-2020 nr 1